listas de espera al limite

Llistes d’espera al límit: Plans de la Conselleria i propostes de l’ADSP-IB A LES LLISTES ESPERA 28/06/2022

Plans de la Conselleria i propostes de l’ADSP-IB A LES LLISTES ESPERA 28/06/2022

Es presenta un extens i detallat informe de la greu situació actual de les llistes d´espera a les Balears, de les propostes de plans de la Conselleria i de les alternatives de l´ADSP-IB.

Més enllà dels plans i les mesures temporals que s’han anat succeint durant anys per reduir les llistes d’espera, o de les actuals propostes presentades per la Conselleria (Peonades, convenis amb la sanitat privada, possible reactivació del decret de demora), des de l´ADSP-IB considerem imprescindible un PLA QUE ABORDI LES NECESSITATS ESTRUCTURALS per tal de  reduir al mínim les llistes d’espera.

 

Índex:

Resum, pàg 3

Situació actual, pàg 4

Propostes de la Conselleria i el Servei de Salut, pàg 7

Propostes de l’ADSP-IB, pàg. 11

Cap a on anAm?, pàg 14

Annexos, pàg 16

 

Propuestas de la ADSP-IB  ante los planes de la  Conselleria en AP 17/06/2022

Propostes de l’ADSP-IB davant dels plans de la Conselleria a l’Atenció Primària 17/06/2022

Propostes de l’ADSP-IB davant dels plans de la Conselleria a l´AP 17/06/2022

 

Els pressupostos i la despesa realitzada a Atenció Primària a les Balears se situen des de fa anys en les posicions de cua de les comunitats autònomes. Els Plans d’AP presentats per la Conselleria i l’IB Salut: “Pla estratègic” i “Plans específics per a cada illa” són insuficients i poc concrets. El 78% de la inversió anunciada en aquests plans està assignada a infraestructures, un 10% a convenis amb la privada i només aproximadament un 7% a incrementar la plantilla de sanitaris.

 

Reclamem: Un pla concret d’Atenció Primària amb accions, pressupost, personal a incorporar, calendari d’implantació i que sigui finançat adequadament, almenys amb un % del pressupost semblant a la d’altres comunitats autònomes. La publicació periòdica dels temps de demores per a l’AP. Assegurar l´atenció presencial i en termini de 48 hores. Augment dels recursos de l’AP fins al 25% de la despesa sanitària pública. Recuperació i desenvolupament del model d´AP amb orientació comunitària.

 

salvemos-la-atencion-primaria

Salvem l’AP: Mobilització a Palma 11/06/2022

Salvem l’AP: Mobilització a Palma 11/06/2022

 

Jornada de mobilització d’11 de juny de 2022 a la Plaça d’Espanya a Palma.

Repercussió a la premsa i als mitjans de comunicació

 

Colaboración público- privada: ¿Para cuándo  la transparencia? 15/05/2022

Col·laboració Público-Privada: Per a quan la transparència? 15/05/2022

Col·laboració Público-Privada: Per a quan la transparència? 15/05/2022

A les Balears el percentatge del pressupost dedicat a l’assistència sanitària amb mitjans aliens ha anat creixent i el 2022 es troba entre les tres comunitats autònomes amb més despesa dedicada a empreses privades després de Catalunya i Madrid. Als portals del Govern de Sanitat i d’Hisenda es publiquen els pressupostos i les despeses de les diferents partides dedicades a sanitat, però en forma dades agregades i no s’arriba al detall dels imports assignats i de les empreses que els perceben. Es reclama a la Conselleria:

– Compromís de transparència en la informació sobre les empreses adjudicatàries, amb detall de la quantia de les partides destinades a les mateixes.

– Rendició de comptes assequible i comprensible per al ciutadà amb informes que justifiquin les externalitzacions des del punt assistencial i d’eficiència econòmica, i avaluació de la consecució dels objectius.

– Pla de desprivatització. Dates de terminació dels actuals convenis i pla de desprivatització

 

Índex:

RESUM I PROPOSTES, Pàg 2

DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA EN MITJANS ALIENS. Pàg 3

COMPARATIVA AMB ALTRES CCAA I EVOLUCIÓ. Pàg 4

INFORMACIÓ DETALLADA DE LA DESPESA PÚBLIC EN MITJANS ALIENS A LES BALEARS. Pàg 5

TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES. Pàg 6

INFORMACIONS RECENTS. Pàg 8

ASSEGURANCES PRIVADES DE SALUT. Pàg 9

ANNEX. ANTECEDENTS. Pàg 10

 

atencion-primaria-en-baleares

ATENCIÓ PRIMÀRIA A LES BALEARS: AP en risc crític. Memòries del seu deteriorament 11/05/2022

AP en risc crític. Memòries del deteriorament. 11/05/2022

La situació de l´Atenció Primària a les Balears és crítica i amb risc de desaparició i la seva conversió en centres de receptes i expedició de volants com els antics ambulatoris massificats de la seguretat social. Les retallades pressupostàries de dècades, la nefasta política de personal i de gestió i l’absència d’un projecte que atregui els professionals i els ciutadans.

Es presenta una memòria de la situació, amb un estudi de la demora als centres de salut de Mallorca, la campanya de mobilització “Salvem l´Atenció Primària” i una revisió dels plans de la Conselleria.

 

Índex:

RESUM EXECUTIU, PÀG 2

EL DETERIORAMENT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA, PÀG 3

SALVEM L’ATENCIÓ PRIMÀRIA, PÀG 4

LA SITUACIÓ A LES BALEARS, PÀG 7

UN ESTUDI DE DEMORA, PÀG 10

EL PLA DE RESCAT DE LA CONSELLERIA DE SALUT, PÀG 16

ULTIMS FETS, PÀG 20

BIBLIOGRAFIA, PÀG 21

 

Del abuso al precio  justo ¿qué hacer? 07/05/2022

PATENTS I PREU DELS MEDICAMENTS: De l’abús al preu just. Què fer? 07/05/2022

De l’abús al preu just, què fer? 07/05/2022

 Es presenta una memòria de les iniciatives dutes a terme a favor de la transparència dels preus dels medicaments i la limitació de les patents a les BALEARS en el període del 2018 al 2022. La suspensió temporal de patents de les vacunes Covid i la transparència de costos i preus dels medicaments ha estat reiteradament reclamada per part d’organitzacions socials com les entitats que participen a la plataforma “NO es SANO”, i a l’àmbit de les Balears per la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB.

 

Índex:

Resum, pàg 2

No és sa a Balears, pàg 3

24 Compromisos partits polítics de les Balears, pàg 4

ILP Medicaments Preu Just a Balears, pàg 4

Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB, pàg 5

Acords del Parlament Balear, pàg 6

Acords del Parlament Espanyol, pàg 7

Acords del Parlament Europeu, pàg 9

 

presupuestos-sanidad-2022-de-baleares

Pressupostos de sanitat 2022: en què es gasta? 20/04/2022

Pressupostos de sanitat 2022: en què es gasta? 20/04/202

Pressuposts 2022 de les Illes Balears a la Sanitat. Presentació detallada de dades desagregades de l’assignació de la despesa a l’Atenció Primària, l´Atenció especialitzada hospitalària, medicaments, personal, concerts i inversions. Dades 2022 i evolució en els darrers anys.

 

acaso-se-puede-patentar-el-sol

És que potser es pot patentar el Sol? 08/02/2022

Potser es pot patentar el Sol? 08/02/2022

Compareixença de Francesc Puigventós el 8 Febrer 2022 a la Comissió d´Investigació del Congrés dels Diputats. S’analitza la gestió de medicaments i vacunes en relació amb les Patents, els preus abusius dels medicaments, la manca de transparència de costos i de la investigació. Es proposa un canvi de sistema de fixació de preus actual per un altre basat en el “cost plus”, amb propostes concretes per començar aplicar-lo en quatre grups de medicaments. Finalment, es presenten propostes concretes sobre preus a l’àmbit legislatiu i als organismes de referència.

Índex:

La gestió de vacunes davant de la Covid a Europa, pàg 3

Les patents i preus de les vacunes i medicaments. La transparència de costos i de la investigació. pàg5

Les alternatives per a la fixació de preus de medicaments i vacunes, pàg 9

Propostes a l’àmbit legislatiu i normatiu, pàg 12

 

CRÒNICA DE LA PANDÈMIA DE LA COVID A LES BALEARS (Qüestionari FADSP 27/09/2020)

OBSERVATORI DE LA SANITAT DE LES ILLES BALEARS

COMUNICAT DE L´ADSP-IB DAVANT LA PANDÈMIA COVID-19 APRENENT DE LA CRISI

Aprendrem moltes coses d’aquesta crisi, les seves conseqüències seran importants tant des de la nostra visió personal, com per al futur del sistema sanitari i de la societat.

La Junta Directiva de la ADSP-IB valora la situació i explica els seus plantejaments i propostes per a superar-la