AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE SALUT 2023 DEL GOVERN DE LES BALEARS 28/01/2023

 

Informe complet de lADSP-IB. 28 de gener 2023

ÍNDEX:

Introducció, pàg 3

Dades generals, pàg 4
1. Evolució de la despesa sanitària pública en valors absoluts
2. Distribució de la despesa sanitària pública per partides
3. Comparació de pressupostos 2022 i 2023

Dades per partides, pàg 8
1. Atenció Especialitzada de Salut, 8
2. Atenció Primària de Salut, 8
3. Assistència sanitària amb mitjans aliens (Concerts), 9
4. Medicaments, 10
5. Inversions en infraestructura i equips, 12
5. Personal, 13
7. Agència de Salut Pública, 14
8. Vacunes, 14
9. Formació del Personal Sanitari, 14
10. Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB), 15

Resum, pàg 16

Conclusions, pàg 18

Annexos, pag 20
A1. Despesa pressupostada i despesa real consolidada, 21
A2. Despesa sanitària pública per càpita, 22
A3. Mètode per a l’extracció de dades i classificació desagregada, 23
A4. Estimació del dèficit de despesa assignat a Atenció Primària en comparació de la mitjana de la CCAA i les recomanacions de l’OMS, 26
A5. Taules de pressupost 2023 en Assistència Sanitària per Mitjans Aliens, 27
A6. Formació del personal sanitari i docència al sistema de salut, 28
A7. Altres referències, 29
A8. Informe FADSP gen 2023, 30