Propuestas de la ADSP-IB  ante los planes de la  Conselleria en AP 17/06/2022

Propostes de l’ADSP-IB davant dels plans de la Conselleria a l’Atenció Primària 17/06/2022

Propostes de l’ADSP-IB davant dels plans de la Conselleria a l´AP 17/06/2022

 

Els pressupostos i la despesa realitzada a Atenció Primària a les Balears se situen des de fa anys en les posicions de cua de les comunitats autònomes. Els Plans d’AP presentats per la Conselleria i l’IB Salut: “Pla estratègic” i “Plans específics per a cada illa” són insuficients i poc concrets. El 78% de la inversió anunciada en aquests plans està assignada a infraestructures, un 10% a convenis amb la privada i només aproximadament un 7% a incrementar la plantilla de sanitaris.

 

Reclamem: Un pla concret d’Atenció Primària amb accions, pressupost, personal a incorporar, calendari d’implantació i que sigui finançat adequadament, almenys amb un % del pressupost semblant a la d’altres comunitats autònomes. La publicació periòdica dels temps de demores per a l’AP. Assegurar l´atenció presencial i en termini de 48 hores. Augment dels recursos de l’AP fins al 25% de la despesa sanitària pública. Recuperació i desenvolupament del model d´AP amb orientació comunitària.