Colaboración público- privada: ¿Para cuándo  la transparencia? 15/05/2022

Col·laboració Público-Privada: Per a quan la transparència? 15/05/2022

Col·laboració Público-Privada: Per a quan la transparència? 15/05/2022

A les Balears el percentatge del pressupost dedicat a l’assistència sanitària amb mitjans aliens ha anat creixent i el 2022 es troba entre les tres comunitats autònomes amb més despesa dedicada a empreses privades després de Catalunya i Madrid. Als portals del Govern de Sanitat i d’Hisenda es publiquen els pressupostos i les despeses de les diferents partides dedicades a sanitat, però en forma dades agregades i no s’arriba al detall dels imports assignats i de les empreses que els perceben. Es reclama a la Conselleria:

– Compromís de transparència en la informació sobre les empreses adjudicatàries, amb detall de la quantia de les partides destinades a les mateixes.

– Rendició de comptes assequible i comprensible per al ciutadà amb informes que justifiquin les externalitzacions des del punt assistencial i d’eficiència econòmica, i avaluació de la consecució dels objectius.

– Pla de desprivatització. Dates de terminació dels actuals convenis i pla de desprivatització

 

Índex:

RESUM I PROPOSTES, Pàg 2

DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA EN MITJANS ALIENS. Pàg 3

COMPARATIVA AMB ALTRES CCAA I EVOLUCIÓ. Pàg 4

INFORMACIÓ DETALLADA DE LA DESPESA PÚBLIC EN MITJANS ALIENS A LES BALEARS. Pàg 5

TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES. Pàg 6

INFORMACIONS RECENTS. Pàg 8

ASSEGURANCES PRIVADES DE SALUT. Pàg 9

ANNEX. ANTECEDENTS. Pàg 10

 

atencion-primaria-en-baleares

ATENCIÓ PRIMÀRIA A LES BALEARS: AP en risc crític. Memòries del seu deteriorament 11/05/2022

AP en risc crític. Memòries del deteriorament. 11/05/2022

La situació de l´Atenció Primària a les Balears és crítica i amb risc de desaparició i la seva conversió en centres de receptes i expedició de volants com els antics ambulatoris massificats de la seguretat social. Les retallades pressupostàries de dècades, la nefasta política de personal i de gestió i l’absència d’un projecte que atregui els professionals i els ciutadans.

Es presenta una memòria de la situació, amb un estudi de la demora als centres de salut de Mallorca, la campanya de mobilització “Salvem l´Atenció Primària” i una revisió dels plans de la Conselleria.

 

Índex:

RESUM EXECUTIU, PÀG 2

EL DETERIORAMENT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA, PÀG 3

SALVEM L’ATENCIÓ PRIMÀRIA, PÀG 4

LA SITUACIÓ A LES BALEARS, PÀG 7

UN ESTUDI DE DEMORA, PÀG 10

EL PLA DE RESCAT DE LA CONSELLERIA DE SALUT, PÀG 16

ULTIMS FETS, PÀG 20

BIBLIOGRAFIA, PÀG 21

 

Del abuso al precio  justo ¿qué hacer? 07/05/2022

PATENTS I PREU DELS MEDICAMENTS: De l’abús al preu just. Què fer? 07/05/2022

De l’abús al preu just, què fer? 07/05/2022

 Es presenta una memòria de les iniciatives dutes a terme a favor de la transparència dels preus dels medicaments i la limitació de les patents a les BALEARS en el període del 2018 al 2022. La suspensió temporal de patents de les vacunes Covid i la transparència de costos i preus dels medicaments ha estat reiteradament reclamada per part d’organitzacions socials com les entitats que participen a la plataforma “NO es SANO”, i a l’àmbit de les Balears per la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB.

 

Índex:

Resum, pàg 2

No és sa a Balears, pàg 3

24 Compromisos partits polítics de les Balears, pàg 4

ILP Medicaments Preu Just a Balears, pàg 4

Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB, pàg 5

Acords del Parlament Balear, pàg 6

Acords del Parlament Espanyol, pàg 7

Acords del Parlament Europeu, pàg 9