ELS PRESSUPOSTOS DE SALUT 2023 INSUFICIENTS I AMB NECESSITAT DE TRANSPARÈNCIA 31/01/2023

ELS PRESSUPOSTOS DE SALUT 2023 INSUFICIENTS I AMB NECESSITAT DE TRANSPARÈNCIA 31/01/2023

Comunicat de l’ADSP-IB
31 de gener 2023

Els pressupostos del 2023 presenten indicis d’uns canvis de tendència puntuals que podrien afavorir que s’iniciï una reversió de la situació de deteriorament actual, però que s’haurien d’ampliar i perseverar per a una recuperació efectiva del sistema públic. Cal aplicar mesures per contrarestar el debilitament que el sistema ha patit els darrers anys.

Resulta inadmissible la manca de transparència en algunes partides d’aquest pressupost, que impedeixen fins i tot després d’un detallat estudi del pressupost, la interpretació correcta d’algunes partides que considerem essencials.

 

AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE SALUT 2023 DEL GOVERN DE LES BALEARS 28/01/2023

 

Informe complet de lADSP-IB. 28 de gener 2023

ÍNDEX:

Introducció, pàg 3

Dades generals, pàg 4
1. Evolució de la despesa sanitària pública en valors absoluts
2. Distribució de la despesa sanitària pública per partides
3. Comparació de pressupostos 2022 i 2023

Dades per partides, pàg 8
1. Atenció Especialitzada de Salut, 8
2. Atenció Primària de Salut, 8
3. Assistència sanitària amb mitjans aliens (Concerts), 9
4. Medicaments, 10
5. Inversions en infraestructura i equips, 12
5. Personal, 13
7. Agència de Salut Pública, 14
8. Vacunes, 14
9. Formació del Personal Sanitari, 14
10. Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB), 15

Resum, pàg 16

Conclusions, pàg 18

Annexos, pag 20
A1. Despesa pressupostada i despesa real consolidada, 21
A2. Despesa sanitària pública per càpita, 22
A3. Mètode per a l’extracció de dades i classificació desagregada, 23
A4. Estimació del dèficit de despesa assignat a Atenció Primària en comparació de la mitjana de la CCAA i les recomanacions de l’OMS, 26
A5. Taules de pressupost 2023 en Assistència Sanitària per Mitjans Aliens, 27
A6. Formació del personal sanitari i docència al sistema de salut, 28
A7. Altres referències, 29
A8. Informe FADSP gen 2023, 30

Sobre lacord SIMEBAL-IB-Salut

SOBRE L’ACORD SIMEBAL-IBSALUT A L´ ATENCIÓ PRIMÀRIA 14/01/2023

Article Publicat a Diario de Mallorca 14/01/2023

Estem assistint a la disminució d’accessibilitat als professionals d’atenció primària (AP) amb llistes d’espera inacceptables i activitats interposades, telèfon, telemedicina, correu electrònic, que disminueixen les prestacions imprescindibles al model (activitats preventives, comunitàries i de promoció de salut .

Si no s’incorporen als centres de salut més professionals, hi ha tres possibilitats: o s’allarga la llista d’espera, o els atenen els mateixos professionals que han atès els 25 previs, o els atenen altres professionals que es vulguin treure un «plus de sobresou», trencant la continuïtat assistencial. Aquest sistema anomenat peonada, assajat en assistència hospitalària, ha demostrat històricament la seva ineficiència, en no millorar els recursos estructurals per atendre la demanda. O potser s’està pensant a derivar els pacients a la privada com al pla per reduir les llistes d’espera d’atenció especialitzada?

Tenint en compte l’interès de la població, no ens sembla acceptable cap de les tres opcions.