24 PROPOSTES DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PER LA SANITAT PÚBLICA ALS PARTITS POLÍTICS DE BALEARS. 8-05-2019

Les 10 organitzacions que conformen la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB (*) han proposat a tots els partits polítics que concorren a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques 24 mesures per a millorar la universalitat i qualitat del sistema públic de salut.

La Plataforma ha demanat als partits polítics el compromís d’assumir aquests punts com a propis en el cas que després dels comicis tinguin responsabilitats de govern.

Enllaç amb archiu: “24 Compromisos per a Partits Polítics CAT”

(*) ADSP-IB. Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears / FAVP Federació d´Associacions de Veïns de Palma / ADIBS. Dones de les Illes Balears per a la Salut / ALAS Lluita Anti-Sida de les Illes Balears / ATTAC Mallorca. Associació Tasació de les Transaccions financeres i per l´Acció Ciutadana / CAP-Endavant Balears Plataforma Garantitzem les Pensions / FSC. Fòrum Social de Mallorca / La Defensa de Consumidors i Usuaris de Balears / ADIS Associació Dignitat i Solidaritat / MdM Balears Metges del Mon Illes Balears.