L´ADSPIB PRESENTA NOVES PROPOSTES PER A L´ATENCIÓ PRIMÀRIA DE BALEARS (06/03/2019)

Dossier Punt 6: ÀREA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

El punt 6 del manifest de l´ADSPIB proposa “Reforçar l’Atenció Primària com a eix i ordenació de l’assistència sanitària i millorar la coordinació entre els nivells assistencials d’atenció primària i atenció especialitzada/hospitalària.”

En el document es presenten de forma detallada els eixos bàsics per a:

1 – Potenciar una gestió autònoma, participativa i descentralitzada dels serveis d’atenció primària.
2 –Incrementar la coordinació amb l´atenció especialitzada implantant models col•laboratius amb l´objectiu d’augment de la capacitat de resolució de l´atenció primària i la reducció de les llistes d’espera a l´atenció especialitzada.
3 – Desenvolupament en tots els centres de programes de prevenció i promoció de la salut, fomentant la coordinació intersectorial i la participació comunitària.
4 – Extensió de la cobertura dels serveis existents i increment de la cartera de serveis assistencials en l’àrea matern-infantil i patologia de l’aparell locomotor.
5- Incrementar les inversions en els centres de salut per a l’accés a noves tecnologies i l’adequació de les instal•lacions actuals.
6-Contribuir a la desmedicalització de la societat i a la prevenció quaternària desenvolupant la campanya “No es sano”, sumant-se a les iniciatives “No hacer” i proposant en consulta alternatives no farmacològiques a demandes sanitàries.