Entries by User2

Jornada de acción Europea 2017 – Mesa debate – Contra la comercialización de la salud

Moderador: Rafael berlanga (Presidente de la ADSP-IB) Intervienen: Ovidio Fernandez (médico Psiquiatra): La medicalización de la salud en nuestra sociedad Francesc Puigventós (especialista en farmacia hospitalaria): El acceso a los medicamentos necesarios… ¿salud o negocio?  

Salutogènesi – Sanitat Pública – Promoció de la salut des dels ajuntaments

amb José Manuel Aranda (Metge d´Atenció Primària en USB d´Alcúdia) Joan Pedro (Infermer. Degà de I Facultat d´Infermeria “ADSPIB”) Ana Espino (Neuròlega Hospital Son Llàtzer “ADSPIB”)