Cardiologia a Eivissa i necessitat de nova orientació de la Sanitat Pública a les Balears

CARDIOLOGIA A EIVISSA I ORIENTACIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA A LES BALEARS 14/12/2022

Comunicat de premsa de l’ADSP-IB 14 Desembre 2022

El servei de Cardiologia de l’Hospital Can Misses d’Eivissa es troba en risc de quedar en situació precària, ja que dels 4 especialistes de cardiologia que conforma la seva plantilla orgànica, dos han sol•licitat trasllat a una altra comunitat autònoma i un altre es troba en expectativa duna jubilació en pocs mesos.

S’han de prendre mesures per evitar l’afebliment de l’atenció sanitària pública i en aquest cas aconseguir preservar els especialistes de cardiologia i la seva activitat dins del SNS a Eivissa.

Des de l’ADSP-IB creiem imprescindible que els pressupostos de sanitat a les Balears prioritzin la inversió en els recursos propis i en el reforçament dels serveis del sistema públic. I deixar de derivar i finançar l’atenció dels pacients als hospitals privats, excepte en casos excepcionals i justificats. Amb les plantilles de professionals sanitaris ben dimensionades als centres públics no caldria dedicar tant pressupost per externalitzar pacients, ni plans de reforç que només resolen de manera puntual la demanda de la població.

Per tot això, reclamem a la Conselleria un pla estructurat per a la sanitat pública, que determini les prioritats de recursos humans, materials i organitzatius necessaris per garantir de forma sòlida ia llarg termini l’atenció als pacients i evitar les llargues llistes d’espera.