La Plataforma Ciutadana per a la Sanitat Pública de les IB per una política sanitaria progressista

LA PLATAFORMA CIUTADANA PER UNA POLÍTICA SANITÀRIA PROGRESSISTA 29/07/2022

Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB

Document remès a partits polítics i presidència del Govern el 27 d’octubre 2022
Document remès a la Conselleria de Salut i Consum el 13 d’octubre de 2022
Document presentat a la Conselleria de Salut i Consum a la reunió 29 Juliol 2022

La Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB ha elaborat un document de propostes sobre els temes que ens preocupen a l’àmbit de la salut . Al document es reclama un canvi en la política sanitària de la Conselleria cap a un model de sistema sanitari de caràcter progressista, així com l’adopció de mesures concretes per resoldre els problemes que més ens preocupen i afecten la sanitat pública de les IB. (Annex 1)

Tenint en compte la imminent elaboració dels pressupostos de Salut per al 2023, creiem que cal avançar en les demandes en la disponibilitat d’informació que es concreten en un document (vegeu Annex 2). Esperam que aquestes reivindicacions puguin ser assumides per les organitzacions polítiques que estèu donant suport al govern i es reflecteixin a l’aprovació del pressupost de salut de l’any 2023.

Esperam que la resposta a les demandes que presentem ala Conselleria s’alineïn amb el caràcter progressista de les organitzacions polítiques que vostes representen per tal de mantenir i recuperar una sanitat pública universal, accessible i de qualitat, que corre seriosos perills de regressió.

Per fer-ho reclamem: Plans concrets per recuperar l’Atenció Primària. Eliminar o situar en demores raonables les llistes despera en latenció especialitzada. La regulació dels conflictes dinterès que dificulta leficiència del sistema sanitari públic. I la gestió directa de lassistència sanitària amb un pla de desprivatització, basat en la transparència i la rendició de comptes a la ciutadania. De forma concreta sol•licitem un compromís de la Conselleria en els punts següents: 1-Atenció Primària. 2-Llistes d’espera. 3-Externalitzacions i transparència. 4-Salut Mental. 5-Persones excloses del sistema de salut.