acaso-se-puede-patentar-el-sol

És que potser es pot patentar el Sol? 08/02/2022

Potser es pot patentar el Sol? 08/02/2022

Compareixença de Francesc Puigventós el 8 Febrer 2022 a la Comissió d´Investigació del Congrés dels Diputats. S’analitza la gestió de medicaments i vacunes en relació amb les Patents, els preus abusius dels medicaments, la manca de transparència de costos i de la investigació. Es proposa un canvi de sistema de fixació de preus actual per un altre basat en el “cost plus”, amb propostes concretes per començar aplicar-lo en quatre grups de medicaments. Finalment, es presenten propostes concretes sobre preus a l’àmbit legislatiu i als organismes de referència.

Índex:

La gestió de vacunes davant de la Covid a Europa, pàg 3

Les patents i preus de les vacunes i medicaments. La transparència de costos i de la investigació. pàg5

Les alternatives per a la fixació de preus de medicaments i vacunes, pàg 9

Propostes a l’àmbit legislatiu i normatiu, pàg 12